HASEKAP KOOPERATİF PLATFORMU

Program Hakkında

Program Hakkında

Proje Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)’ın geçtiği 3 il, yaklaşık 90 köy ve kasabada sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedefi ile geliştirilmiştir. Proje bölgedeki beşeri sermayenin geliştirilmesini destekleyici eğitim ve faaliyetleri ile çocuk ve gençlerin toplumsal hayata, yetişkinlerin ekonomik hayata aktif katılımını güçlendirecektir. Toplam 13.500 kişinin faydalanacağı güçlendirme faaliyetleri sosyal ve finansal eğitim, teknoloji ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. 1 karavan ortamında yapılandırılacak mobil eğitim merkezleri ile TANAP’ın kapsadığı kırsal bölgelerde 4.500 yararlanıcıya ulaşılacakken, ilçe ve il merkezlerinde gönüllü eğitmenler aracılığı ile 9.000 kişiye eğitimler ulaştırılacaktır.Proje yeni iş fikirlerini destekleyecek ve bölge halkının varolan ürünlerini satış pazarını genişletecek kooperatifleşme programı ile bölge sahiplerine yerel sorun ve ihtiyaçlara yönelik çözümleri geliştirme ve uygulama fırsatı sağlayacaktır. Bu hedef doğrultusunda TANAP güzergahındaki bölgelerde yenilikçi fikir ve iş geliştirme süreçleri desteklenecek, proje süresince toplam 18 iş fikrinin kooperatifleşmeye erişimi sağlanacaktır. Kooperatifleşme sürecinde desteklenecek iş fikirleri teknik destek ve mentorlük hizmetleriyle güçlendirilecektir. Bu faaliyetler ile yeni istihdam alan ve fırsatları da yaratılacaktır.Proje kapsamında gerçekleştirilecek pazar analizi çıktıları doğrultusunda bölgedeki farklı sektörel alanlarda yenilikçi üretim ve turizmi geliştirme yönünde alt bölgelere yönelik özelleştirilmiş strateji ve eylem planları geliştirilecektir.

Image Not Found

Genel amaç(lar):
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı TANAP’ın geçtiği güzergahtaki 3 il, yaklaşık 90 köy ve kasabada sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi

Spesifik amaç(lar):

 1. Bölgedeki beşeri sermayenin gelişiminin desteklenmesi.
 2. Öncelikli sorun ve ihtiyaçlara yönelik ekonomik çözümlerin güçlendirilmiş vatandaşlar tarafından geliştirilmesi ve uygulanması.
 3. Bölgedeki üretim ve hizmet kapasitesinin küresel değer zincirleri ile entegrasyonu.
 4. Alt bölgelerin yenilikçi üretim ve turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması.
 1. Boru hattının geçtiği 3 il, 90 köy ve mahalleden toplam 13.500 genç, çocuk ve yetişkin (grubun yarısının genç kız ve kadınlar, %5’inin engelli bireylerden oluşması hedeflenmektedir)
 2. Sosyal Inisiyatifler ve girişimciler
 3. KOBİler
 1. Eğitim Programı
 2. Kooperatifleşme Programı
 3. Ekonomik Büyüme Programı
 4. Yerel Kalkınma Programı