HASEKAP KOOPERATİF PLATFORMU

 

Program Hakkında

Proje Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)’ın geçtiği 3 il, 90 köy ve kasabada sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedefi ile geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Proje bölgedeki beşeri sermayenin geliştirilmesini destekleyici eğitim ve faaliyetleri ile çocuk ve gençlerin toplumsal hayata, yetişkinlerin ekonomik hayata aktif katılımını güçlendirmiştir. Proje sonunda gerçekleştirilen sosyal etki analizi ile de ulaşılan güçlenmenin ölçümlenmesi sağlanmıştır. Toplam 23.714 kişinin faydalandığı güçlendirme faaliyetleri sosyal ve finansal eğitim, teknoloji ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. 1 karavan ortamında yapılandırılmış mobil eğitim merkezleri ile TANAP’ın kapsadığı kırsal bölgelerde, ilçe ve il merkezlerinde gönüllü eğitmenler aracılığı ile aşağıdaki tabloda belirtilen gösterge hedeflerine ulaşılmıştır.

Proje yeni iş fikirlerini destekleyerek ve bölge halkının varolan ürünlerini satış pazarını genişletecek kooperatifleşme programı ile bölge sahiplerine yerel sorun ve ihtiyaçlara yönelik çözümleri geliştirme ve uygulama fırsatı sağlamıştır. Bu hedef doğrultusunda TANAP güzergahındaki bölgelerde yenilikçi fikir ve iş geliştirme süreçleri destekleyerek, mentorluk ve teknik desteklerle bölgede faaliyette olan toplam 18 kooperatifin konumlarının güçlendirilmesi ve ekonomik olarak kalkınmasına destek verildi. Bu faaliyetler ile yeni istihdam alan ve fırsatları da yaratılmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen pazar analizi çıktıları doğrultusunda bölgedeki farklı sektörel alanlarda yenilikçi üretim ve turizmi geliştirme yönünde alt bölgelere yönelik özelleştirilmiş strateji ve eylem planları geliştirilmiştir. Ekonomik Büyüme Programı çerçevesinde il ekonomisinde öne çıkan sektörler tespit edilerek, bölgede yer alan üniversiteler, kalkınma ajansları ile ticaret ve sanayi odaları temsilcileriyle iş birlikleri gerçekleştirilmiştir. Her üç ilde de öne çıkan hedef sektörlerden biri olan peynir imalatı üzerine analiz aşaması yapılarak peynir kümelenmesi çalışmaları hazırlanmıştır. Çalışmalar sonucunda küresel değerler zincirleri ile entegrasyon stratejileri ele alınarak 3 rapor yayınlandı.

Yerel Kalkınma Programı kapsamında hazırlanan TANAP güzergâhı pazar araştırması raporu çıktıları sunularak yerel tartışma toplantıları gerçekleştirildi. Bu doğrultuda öne çıkan alt bölgelerdeki yeni sektörlerin gelişimini hızlandırıcı strateji ve eylem planı olarak 4 rapor yayınlandı.

Göstergenin Adı Hedeflenen Ulaşılan
Eğitim verilecek Köy Sayısı 90 93
Gönüllü Eğitmenlerin Eğitimi 4 4
Gönüllü eğitmen eğitimlerine katılacak kişi 80 82
Eğitim alacak engelli 670 975
Eğitim alacak kadın 6.375 7373
Eğitim alan yetişkin (Erkekler ve Çiftçiler) 6.375 6598
Eğitim alacak çocuk 5000 8768
Kırsal kesim ulaşılacak kişi 4500 4561
Toplam Eğitim Alacak Kişi 18.500 23714

 

Genel amaç(lar):
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı TANAP’ın geçtiği güzergahtaki 3 il, yaklaşık 90 köy ve kasabada sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi

Spesifik amaç(lar):

 1. Bölgedeki beşeri sermayenin gelişiminin desteklenmesi.
 2. Öncelikli sorun ve ihtiyaçlara yönelik ekonomik çözümlerin güçlendirilmiş vatandaşlar tarafından geliştirilmesi ve uygulanması.
 3. Bölgedeki üretim ve hizmet kapasitesinin küresel değer zincirleri ile entegrasyonu.
 4. Alt bölgelerin yenilikçi üretim ve turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması.
 1. Boru hattının geçtiği 3 il, 90 köy ve mahalleden toplam 13.500 genç, çocuk ve yetişkin (grubun yarısının genç kız ve kadınlar, %5’inin engelli bireylerden oluşması hedeflenmektedir)
 2. Sosyal Inisiyatifler ve girişimciler
 3. KOBİler
 1. Eğitim Programı
 2. Kooperatifleşme Programı
 3. Ekonomik Büyüme Programı
 4. Yerel Kalkınma Programı