HASEKAP KOOPERATİF PLATFORMU

Etkinlik Detayı

Etkinlik Detayı

Habitat Sosyo – Ekonomik Kalkınma Programı Kapanış Lansmanı


TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) tarafından finanse edilen, Habitat Sosyo – Ekonomik Kalkınma Programı Habitat Derneği tarafından yürütülmüştür. TANAP’ın geçtiği Erzurum, Kars ve Ardahan’da, sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedefiyle eğitim, kooperatifleşme, ekonomik büyüme ve yerel kalkınma programı üzerine 4 ana bileşenden oluşan program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yaklaşık 90 köy, kasaba ve mahallede yürütülmüştür. Eğitim Programı kapsamında, karavanın ulaştığı her yerde, sokaklarda, okullarda, çeşitli kurslarda, çay ocakları ve köylerin misafirhaneleri gibi yerlerde sosyal, finansal ve teknoloji becerilerinin geliştirilmesine yönelik 23 bin 714 kişiye eğitimler verildi. Kooperatifleşme Programı ile mentorluk ve teknik desteklerle bölgede faaliyette olan toplam 18 kooperatifin konumlarının güçlendirilmesi ve ekonomik olarak kalkınmasına destek verildi. Ekonomik Büyüme Programı çerçevesinde il ekonomisinde öne çıkan sektörler tespit edilerek, bölgede yer alan üniversiteler, kalkınma ajansları ile ticaret ve sanayi odaları temsilcileriyle iş birlikleri gerçekleştirilmiştir. Her üç ilde de öne çıkan hedef sektörlerden biri olan peynir imalatı üzerine analiz aşaması yapılarak peynir kümelenmesi çalışmaları hazırlanmıştır. Çalışmalar sonucunda küresel değerler zincirleri ile entegrasyon stratejileri ele alınarak 3 rapor yayınlandı.

Yerel Kalkınma Programı kapsamında hazırlanan TANAP güzergâhı pazar araştırması raporu çıktıları sunularak yerel tartışma toplantıları gerçekleştirildi. Bu doğrultuda öne çıkan alt bölgelerdeki yeni sektörlerin gelişimini hızlandırıcı strateji ve eylem planı olarak 4 rapor yayınlandı. Projenin kapanış lansmanı 6 Şubat Çarşamba günü Erzurum’da Palan Otel’de program ortağı kurumlarının yöneticileri, yerel idari sorumluları, program gönüllüleri ve kooperatif yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Etkinlik Yeri

Erzurum, Türkiye